JEZDECKÝ ODDÍL

14. srpna 2008 v 4:13 | vv |  JEZDEC.ODDÍL

Členem se může stát ten, kdo přinese vyplněný formulář se jménem,
adresou, zdravotní pojišťovnou a se souhlasem rodičů (u mladších 18ti let).

POZNÁMKA: Koně jsou zvířata, která se mohou kdykoliv polekat.Proto jízda na nich je v rámci vašeho rozhodnutí
a na vaše vlastní riziko!!Doporučejeme vám mít dobré pojištění pro případ úrazu!!

SDC
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Členové platí 550kč měsíčně a při příchodu musí zaplatit příspěvky na 3 měsíce dopředu (= 1650Kč)
Platí se vždy do 10. dne v měsíci.
Pokud člen nezaplatí do 15. dne v měsíci, platí pro něho zákaz ježdění, dokud příspěvek nedoplatí !
Příspěvky se platí v plné výši i v případě nemoci, dovolené nebo jiného přerušení.
Každý člen si může své věci uložit do zamčené skříňky.V případě ukončení docházky ji do 1 měsíce uvolní .Po tomto termínu se skříňka vyklidí a bude poskytnuta jiným členům.

SLUŽBY V ODDÍLE
Každý člen má po předchozí dohodě určen 1 povinný den v týdnu, kdy musí přijít na službu pomáhat s koňmi.
Pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit, žádáme RODIČE, aby včas člena ze služby omluvili telefonicky nebo SMSkou!!

O víkendu chodíme do stáje kolem 9 hod. a odcházíme kolem 19 hod. - i mnohem dříve,pokud se stihneme postarat o koně dřív.Záleží na organizaci v té které ,,partě,, :-D

Služba má tyto povinnosti:
- postará se o pořádek ve stáji,nakrmení koní a přípravu stáje a krmení na další den
- provede další práce podle potřeby
- doprovází zákazníky (pouze zkušení jezdci)
- postará se o všechny koně (především o vyčištění kopyt, kontrolu zdrav.stavu)
pe

ŘÁD STÁJE:
Každý člen je povinen dodržovat stanovené povinnosti týkající se pořádku, chování a přístupu ke koním, ostatním členům a hlavně zákazníkům. Také musí chodit na určené služby. Mimo ně může ke koním chodit kdykoliv.
- Péče o koně:
Každý člen se zajímá o zdraví a čistotu nejen svého oblíbence, ale i toho, ke kterému nikdo nepřišel nebo se o něj zatím nikdo nestará. Toto se týká především základní hygieny kopyt a určené zvláštní péče (mazání, hlášení úrazů, chybějících podkováků apod.). Špatné chování ke koním může být potrestáno zákazem ježdění, odebráním koně nebo vyloučením člena!!
Přiděleného koně dostane ten ,kdo:
- je členem alespoň 1 měsíc
- chodí ke koním alespoň 3x týdně (= stará se o koně 3x týdně)
- má dobrý vztah ke koním
- dokáže samostatně kydat ve stáji
- stará se zároveň o postroje a box (štont) svého koně
- udržuje pořádek v celém areálu
- při neplnění předchozích podmínek může být kůň přidělen někomu jinému.
!! Kdo nebude dodržovat pravidla stáje, nebude mít možnost ani pravidelně jezdit !!
st
Pořádek ve stáji udržuje denní služba, ale i ostatní členové,kteří přišli i jezdit.
- SLUŽBA POMÁHÁ-NEJEZDÍ !
vyjímky může povolit vedoucí (např. za odměnu ).


PRÁCE
Všední dny:
- Jezdit se chodí odpoledne na jízdárnu nebo do terénu (to záleží na dohodě).
- Na mladší vždy dohlížejí zkušenější jezdci.
- Jízdy na koni jsou prováděny podle momentálního stavu času (přednostně se musí udělat důležité věci kolem koní).
- Vždy mají přednost zákazníci.
- Pokud přijde služba od rána a pomůže ve stáji, může jít také jezdit.

Víkendy,volné dny,prázdniny:
- Jezdit mohou všichni, co přišli od rána (asi 9:00) a pomůžou ve stáji ten den vše dokončit.zu

Obecně:
- Zkušenější jezdci doprovází zákazníky a dodržují předepsaná pravidla jízdy v terénu a pravidla slušného chování k zákazníkovi. Slušnost platí i pro ostatní přítomné členy.
- Každý člen se seznámí s pravidly jízdy v terénu a naučí se je.
- Pokud je venku tma není možné pouštět jezdce do terénu.
- Pokud se pojede ven, návrat musí být do setmění a to pouze v doprovodu staršího člena.
- Každý nový člen:
  • se musí seznámit s celým areálem,vědět, kam se dávají které věci.
  • se seznámí se všemi koňmi,naučí se je poznávat, znát jejich povahy.
  • se nejprve musí naučit:přístup ke koni, péči o koně,provozní věci u koní,sedlání a uždění a další vědomosti ohledně koní,bezpečnost při zacházení s koňmi atd...
  • se naučí základní jízdárenské cviky , při ježdění mu to už nikdo nebude opakovat a učit ho to!
  • se bude chovat slušně ke všem dospělým lidem,dětem i zákazníkům.Zdravení a vykání starším je samozdřejmostí.
  • bude dodržovat a respektovat pokyny vedoucího stáje nebo jeho zástupce.

ju
ji

ka